Kjøpe musikkutstyr

PianoSkal man spille i et skikkelig band er ikke det noe som kommer uten kostnader. Det finnes gjerne enkelt plasser hvor man kan få lånt utstyr gratis for en kveld, men for regelmessige bandøvinger og spilling på egenhånd må man ha tilgang til et eget instrument. I dag finnes det en rekke digitale tjenester som gjør at man kan finansiere et band med alle bandmedlemmene, og lånene man eventuelt tar opp, blir dermed fordelt rettmessig mellom alle. Avdragene blir derfor ikke så store når man ser isolert på hvert medlem. Hos Norsk kreditt.no finnes mer informasjon om ulike måter av forbrukslån og kredittløsninger som gir finansiering.

Utleie av instrumenter

Om du er helt ny i musikkverden og enda ikke har funnet deg det instrumentet du vil fokusere på, eller du vil bare vil forsøke å spille for en mindre periode og se hva du synes, så kan utleie være et godt alternativ. Er du under 18 år vil du i noen tilfeller kunne få tilgang til instrumenter gjennom den offentlige skolen eller Kulturskolen. Ta kontakt med Kulturskolen i ditt område og hør rundt med ulike skoler om de kanskje har noe instrumenter til utlån.

Om du ikke kan låne noen instrumenter gjennom det offentlige er det private selskaper som har utleie. Det vil naturlig nok være dyrere, men om du kun trenger et instrument for en kortere periode for å prøve det ut, eller til du har spart nok penger til å kjøpe deg et eget, kan en slik utleie fungere bra.

Det er også lurt å forhøre deg med venner, familie og sosiale medier, kanskje det dukker opp noen som har et ubrukt instrument du kan få låne gratis.

Ta også en titt på nettsiden Norskmusikk som i perioder kan leie ut noen av sine produkter.

Kjøp brukt

Skal man ta en potensiell musikkarriere seriøst trenger man på et tidspunkt et eget instrument. For å kutte ned på innkjøpskostnaden det kan innebære er det å kjøpe brukt en god ide. Etterhvert som man utvikler seg som musiker vil også behovet for instrumentet utvikle seg også. Så siden man som regel vil ønsker å oppgradere til noe bedre seinere er det like greit å benytte seg av brukte instrumenter. Forhør deg med andre musikkvenner før du går til et innkjøp. Be de ta en titt på instrumentet og sjekk at du ender opp med å betale en rettferdig pris.

Kjøpe nytt instrument

Det finnes i dag nye instrumenter til salgs i en rekke ulike priskategorier, fra de helt billige til produkter for flere hundretusen. Kvalitetsmusikk krever til en viss grad kvalitetsinstrumenter. Det er vanskelig å gjøre en god innspilling og konsert med en gitar til 100 kr for eksempel. Innkjøp av et skikkelig instrument, det være seg en gitar, bass, piano eller trommer bør sees på som en investering i din fremtidige karriere. Gjør det til en prioritet å sette av en bestemt sum hver måned hvor du sparer til innkjøp av drømmeinstrumentet.

Flere velger også å ta opp lån for å finansiere det de trenger. Det kan være en god løsning som gjør at du får kjøpt inn de nødvendige tingene med en gang. Viktigste om du velger å ta opp et lån er å tenke nøye gjennom kostnaden det vil innebære og sørge for at det ikke vil bli noe problem å betale tilbake.